Presentation Like Steve Jobs

14 - June, 2016(09.00 AM. – 16:30 PM) @
Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22, Bangkok

หลักการและเหตุผล (About the Event)

การนำเสนอคือเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจ ความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของการนำเสนอ ไม่เป็นการเกินเลยไปที่จะกล่าวว่า ความพยายามและความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ใส่เข้าไปในงานนั้น อาจไม่มีค่าหากการสื่อสารด้วยการนำเสนอ ไม่มีพลังและประสิทธิภาพเพียงพอ

สตีฟ จ๊อบส์ เป็นผู้ที่สามารถสะกดผู้ฟังให้หลงใหล เชื่อและคล้อยตามในสิ่งที่เขานำเสนอได้อย่างไม่มีข้อสงสัย เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนี้คือ การวางแผน การตระเตรียม และการใช้เทคนิครวมถึงเครื่องมือที่ทรงพลังแต่เรียบง่าย

คุณสามารถทราบถึงแนวความคิดในการนำเสนอของสตีฟ จ๊อบส์ เรียนรู้วิธีการวางแผน การเตรียมพร้อม และการใช้เทคนิครวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ นี้ได้ เพื่อสร้างการนำเสนอที่ดึงดูด เร้าใจ ทรงพลัง และหวังผล เช่นเดียวกับที่สตีฟ จ๊อบส์ได้ทำ

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแนวความคิดและหลักการนำเสนอแบบสตีฟ จ๊อบส์
 2. พื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกทักษะการนำเสนอ และใช้เครื่องมือที่ดึงดูดและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับสตีฟ จ๊อบส์
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำทักษะการนำเสนอแบบสตีพจ๊อบส์มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเชิงธุรกิจได้อย่างทรงพลังและหวังผล
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินผลและมี Action Plan สู่การพัฒนาการนำเสนอของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. แนวความคิดและหลักการนำเสนอแบบสตีฟจ๊อบส์ ที่ดึงดูดและทรงประสิทธิผล
 2. การวางแผนและการเตรียมการ: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการนำเสนอ
 3. เทคนิคในการครองเวที มีบุคลิกภาพในการนำเสนอ ได้แก่ การแต่งกายภาษากาย การเคลื่อนไหวร่างกาย การสบตา การใช้มือ อย่างมืออาชีพ
 4. เทคนิคการใช้น้ำเสียงและระดับเสียงที่ทรงพลัง ออกเสียงชัดเจนฉะฉานและมีจังหวะจะโคน
 5. เทคนิคและเครื่องมือในการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือและคล้อยตาม
 6. การนำเสนอให้น่าสนใจและน่าติดตาม มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้ฟังอยู่กับเราได้ตลอดการนำเสนอเช่นเดียวกับสตีฟจ๊อบส์
 7. เทคนิคการตอบคำถามที่ไม่ทราบล่วงหน้า
 8. ผลิตและใช้ Powerpoint Slide อย่างมีหลักการด้วยแนวความคิดของเซ็น

ตารางการอบรม Agenda)

09.00 – 10.30 น.

เทคนิคในการครองเวที
 • มาดที่มีเสน่ห์ในการนำเสนอ การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
 • การแต่งกายที่เข้ากับบริบทของการนำเสนอ
 • การใช้ระดับเสียงและน้ำเสียง เสริมด้วยความชัดเจนฉะฉานมีจังหวะจะโคน

10.45 – 12.00 น.

การวางแผนและการตระเตรียมในการนำเสนอ
 • การวางแผนแบบอะนาล็อก
 • วัตถุประสงค์: ตอบคำถามที่สำคัญที่สุด
 • Key Message กับการเล่นกับ“คำพาดหัว”
 • เปิดตัวศัตรูกับผู้พิชิต
 • เทคนิค 3 หมัดเด็ด กับการจดจำของผู้ฟัง

13.00 – 14.30 น.

เทคนิคในการนำเสนอ (Methods of Presentation)
 • เทคนิคการเปิดการนำเสนอให้น่าติดตาม
 • เครื่องมือในการโน้มน้าวใจให้น่าเชื่อถือและคล้อยตาม
 • ความกลมกลืนของบทนำ เนื้อหา และบทสรุป
 • เทคนิคในการผลิตสื่อPowerpoint Slide หรือ Keynote
 • เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ
 • เทคนิคในการตอบคำถามที่ไม่ทราบล่วงหน้า
เคล็ดลับการชนะใจลูกค้า

14.45 – 16.00 น.

การฝึกปฏิบัติการนำเสนอ และการให้ FEEDBACK
 • ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ
 • ให้Feedback และ Comment เพื่อการปรับปรุง

รูปแบบการฝึกอบร

 1. ใช้เทคนิคในการจำลองสถานการณ์การนำเสนอจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอและเทคนิคต่าง ๆ อันหลากหลาย และซึมซับบรรยากาศในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม VDO และWorkshopมากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
 3. บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเองชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ
 4. ผู้เรียนมีโอกาสได้ออกแบบการนำเสนอและทำการนำเสนอจริงพร้อมการประเมินผลแบบโค้ชชิ่ง และ Feedback จากผู้สอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ้

วิทยากร (About Speaker)

อาจารย์พากร อัตตนนท์

 1. วิทยากรด้านการบริการและครูฝึกอบรมและหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ปรึกษาด้าน Service Design ให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง
 3. ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดำเนินการประจำรายการ Gayle Image Maker TV Program
 4. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กับประกาศนียบัตรการันตีความสามารถมากมาย
 1. Quantum Leap : T. Harv Eker’s Signature Program
 2. Life Coaching Practitioner : Thailand Coaching Academy
 3. Customer Service Trainer : Signature Worldwide
 4. Train the Trainers : Blair Singer’s Signature Program
  : Thai Air ways’s Specially Designed Course

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “Presentation Like Steve Jobs” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 /085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)

FAX
02-513-0124

Email & Web Site:
aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up

Click Here to make Payment by Credit/ Debit card