V-Tiger CRM

19 กุมภาพันธ์ 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

Vtiger CRM เป็นการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือระบบบริหารวงจรชีวติของลูกค้า ช่วยดูแลความสัมพันธ์ของลูกค้าและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป และเพื่อรักษาลูกค้าเป็นลูกค้าขององค์กรตลอดไป

ผลที่ได้รับจากการทำโดยใช้ Vtiger CRM

 1. ประสิทธิผลในการดำเนินกิจกรรมการตลาดสูงขึ้น
 2. ประสิทธิผลในการเดินกิจกรรมทางการขายสูงขึ้น
 3. สร้างความพึงพอใจ ประทับใจให้กับลูกค้ามากขึ้น
 4. การทำงานรวดเร็ว ฉับไวขึ้น
 5. วางแผนทำการตลาด ทำโปรโมชั่นได้ถูกกลุ่มเป้าหมาย
 6. เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิม
 7. การจัดการลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
 8. เพิ่มยอดขายจากลูกค้าใหม่
 9. การทำงานระหว่างพนักงานกับลูกค้าถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 10. และอื่นๆ อีกมาก

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน Vtiger CRM ใน Feature Standard ได้ และสามารถปรับแต่งค่า Parameter ต่างๆ สามารถใช้งาน Vtiger CRM ช่วยในการบริหารธุรกิจทั้งด้านการตลาด การขาย การส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ และการบริการ Stock ราคา โครงการ การทำงานแบบร่วมกันอย่างอัตโนมัติ Vtiger CRM เปลี่ยนคุณและองกรของคุณให้ทำงานอย่างมืออาชีพในทันที Vtiger CRM เหมาะทั้งธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญ่

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

Vtiger CRM Module1: ทำความเข้าใจกับ Vtiger CRM

 • Vtiger CRM คืออะไร
 • หลักและสถาปัตยกรรมในการบริหารความสัมพันธ์โดยทั่วไปและขบวนการในการบริหารธุรกิจ ได้แก่ Marketing Management, Sales Management, Support Management, Inventory Management, Project Management

Vtiger CRM Module 2: การจัดการผู้ใช้งาน และสิทธิในการใช้งานระบบ (Administrator)

 • การปรับตั้ง Roles หรือการจัดการโครงสร้างองค์กร
 • การปรับตั้ง Profile หรือการตั้งสิทธิ์ในการใช้งาน Module ต่างๆ ในแต่ละตำแหน่งงานต่างๆ ขององค์กร
 • การปรับตั้ง Group หรือการจัดกลุ่มของผู้ใช้งาน การจัดการองค์กร การจัดการสิทธิ์ สิทธิ์ในการเข้าถึงและระดับการเข้าถึง (User Manager)
 • การปรับตั้ง User หรือการจัดการผู้ใช้งานของระบบ

Vtiger CRM Module 3: การใช้งาน Inventory

 • การบริหารสินค้า (Product)
 • การบริหารบริหารต่างๆ (Service)
 • การบริหารราคา (Price Book)
 • การบริหารทรัพย์สิน (Asset)
 • การบริหารการจัดซื้อ (Purchase Order)

Vtiger CRM Module 4: การใช้งาน Marketing และ Sale Force Automation

 • การจัดการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น (Campaigns)
 • การบริหารกลุ่มเป้าหมาย (Leads)
 • การบริหารรายชื่อบุคคล (Contact)
 • การบริหารลูกค้า (Contact/Organization/Account)
 • การบริหารโอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)
 • การบริหารการเสนอราคา (Quotes)
 • การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Sale Order)
 • การบริหารการเรียกเก็บหนี้ (Invoice)

Vtiger CRM Module 5: การใช้งานระบบ Support Automation

 • การบริหารปัญหาต่างๆ จากลูกค้า (Ticket)
 • การบริหารองค์ความรู้ในองค์กร (FAQ Knowledge base)
 • การบริหารสัญญาในการให้บริการ หรือการรับประกัน (Service Contact)

Vtiger CRM Module 6: การใช้งานระบบ Project Management

 • การบริหารโครงการ (Project)
 • การบริหารงานย่อยในโครงการ (Task)
 • การบริหารจุด Check Point ของโครงการ (Milestone)

Vtiger CRM Module 7: การใช้งานเครื่องมือสื่อสาร และการนำเข้า – ส่งออกข้อมูล

 • ระบบ Email
 • ระบบตารางาน (Calendar)
 • ระบบบริหารเอกสาร
 • Data Import/Export
 • Work Flow

Vtiger CRM Module 8: การใช้งาน ระบบสร้างรายงาน (Report)

  • การทำ Folder ในการจัดเก็บรายงาน
  • การใช้เครื่องมือสร้างรายงาน
  • การบริหารจัดการส่งรายงานให้กับบุคลากรทุกระดับ

  วิทยากร (About Speaker)

  อาจารย์ทัชชภร พงศธรณฐภณ

  Instructor and Consultant

  Accomplishment
  • Implementation Vtiger CRM, N.C.C. Exhibition Organizer Co,. Ltd.
  • Implementation Vtiger CRM Integrate with the Asterisk VoIP, S&P Syndicate Public Company Limited
  • Implementation VtigerCRM , AMR Asia Co., Ltd.
  • Vtiger CRM Instructor, The Asterisk Solution.
  • MS SQL Server Instructor , Ayuttaya hospital
  • Vitger CRM Instructor, AMR Asia Co., Ltd.
  • Joomla Instructor, Business Organization of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel
  • Implementation Barcode System, Metec Asia Ltd
  • Open Office Instructor, AyuttayaRajabhat university
  • Assistant Instructor, Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

  For more information on “V-Tiger CRM” please contact us.

  AIM Client Services:
  Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
  Mob: 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
  Fax: 02-377-2294
  OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
  Email & Web Site:
  info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
  www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

  About Speaker

  Back to Home | Scroll Up