Presentation Like Steve Jobs

25 มีนาคม 2563 (09.00 AM – 16:30 PM) ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล (About the Event)

การพรีเซ็นเทชั่นเป็นการเปิดใจที่ดีสำหรับคนที่ต้องการจะเสนอความคิดที่ดีให้โลกรู้ เมื่อคนเปิดใจกับสิ่งที่คุณกำลังจะเสนอ โอกาสที่คุณจะสามารถได้รับการสนับสนุน และก้าวสู่การประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็มีมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งมีชื่อเสียงมากในการพรีเซ็นเทชั่นคือ สตีฟ จอบส์ ทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีทำการพรีเซ็นเทชั่นสินค้าใหม่ของแอปเปิ้ล คนทั่วโลกจะต้องจับตามองเขา และหลังจากที่พรีเซ็นเทชั่นจบ ผู้คนต่างจับจ้องที่ครอบครอบงสินค้าที่เขาพรีเซ็นนั้น

แต่จะมีซักกี่คนที่รู้ถึงหลักการ เทคนิค และวิธีคิด ที่อยู่เบื้องหลังการพรีเซ็นเทชั่นนั้น ดังนั้นสัมมนานี้จะเปิดเผยความลับนั้น และคุณจะได้ผลลัพธ์ทันทีหลังจากที่สัมมนาจบ

แนวคิดและข้อมูลที่นำเสนอในการสัมมนาครั้งนี้ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท เช่น ธุรกิจกิจที่มีขนาดกลางและขนาดย่อม นักขาย นักการตลาด นักธุรกิจเครือข่าย โดยคุณสามารถใช้แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือ กับการพรีเซ็นแบบออฟไลน์ และออนไลน์ได้

ออฟไลน์ คือการที่คุณออกไปพรีเซ็นต์งานตามสถานที่ต่างเพื่อขาย หรือ นำเสนอโปรเจคของคุณ
ออนไลน์ คุณสามารถใช้วิธีคิด เทคนิค และเครื่องมือทำการพรีเซ็นธุรกิจของคุณแบบออนไลน์ โดยทำเป็นวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นโดยใช้ตัวคุณเอง หรือพรีเซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้วิธีการและเทคนิคที่สตีฟ จอบส์ ใช้ในการนำเสนอพรีเซ็นเทชั่น ( To provide Steve Job ' presentation technics)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีผลลัพธ์ และความเข้าใจ ด้วยการลงมือทำ (To get result after end of seminar)
 3. เพื่อให้ผู้สัมมนาได้รู้จักใช้ทรัพยากรอันมีค่าในตัวเองเพิ่มขีดความสามารถในการพรีเซ็นเทชั่น(To make audiences unleash their potential inside for making great presentation)

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ (What you will learn)

 1. หลักการคิดที่ทำให้การพรีเซ็นเทชั่นของคุณเป็นพรีเซ็นเทชั่นที่ยอดเยี่ยม (The mindset of great presentation)
 2. หลักการ และเทคนิคที่สตีฟ จอบส์ใช้ในการพรีเซ็นเทชั่น( To Learn Steve Job's presentation technics)
 3. ทำอย่างไรให้คนฟังคุณได้ตลอดการพรีเซ็นเทชั่น (How to make audiences listen you during presentation)
 4. เทคนิคการใช้พลังงานคำพูด น้ำเสียง (How to use your words and tone to presentation)
 5. เทคนิคการใช้ภาษากาย การจัดเรียงภาษากาย เพื่อพรีเซ็นเทชั่นที่น่าสนใจ (How to use your body language for great presentation)
 6. การใช้เวที หรือพื้นที่ อย่างมืออาชีพ (How to use stage like professtional)
 7. สร้างผลงานการพรีเซ็นเทชั่นทันที (To build your presentation and proceed the workshop)

ตารางการอบรม (Agenda)

09.00 – 10.30 น.

 • แนวคิดในการสร้างพรีเซ็นเทชั่น (Mindset for great presentation)
 • ทำอย่างไรให้คนจะจำคุณได้จากการพรีเซ็นเทชั่น ( How to make people can remember you)
 • โครงสร้างการพรีเซ็นเทชั่นที่น่าสนใจ (Attractive presentation structure)
 • เทคนิคการพรีเซ็นเทชั่นแบบ สตีฟ จอบส์ ( Steve Jobs presentation's technics)
10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

  • การใช้ฝึกใช้คำพูดที่ทรงพลังเพื่อการพรีเซ็นเทชั่น( How to use the powerful words for presentation)
  • การฝึกภาษากายเพื่อสื่อสารให้ถึงใจผู้ฟัง (To practice body language for communications)
  • เทคนิคการสร้าง Power Point ที่เรียบง่ายแต่ดูดีและเข้าใจง่าย ( How to make simple power point but great looking and easy to understand)
  • หลักการใช้เวที หรือพื้นที่อย่างมืออาชีพ (How to use the stage like professional)
12.00 – 13.00 น.

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

 • การฝึกทำการพรีเซ็นเทชั่นคนละ 2 นาที
 • ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ พร้อม Feedback และ Comment เพื่อการปรับปรุง จากผู้เข้าร่วมสัมมนาอื่นๆ และวิทยากร (To make 2 minute presentation and get comments from others )
 • การตอบถาม (Q and A Session)

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. ใช้เทคนิคในการจำลองสถานการณ์การนำเสนอจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบการนำเสนอและเทคนิคต่าง ๆ อันหลากหลาย และซึมซับบรรยากาศในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม VDO และWorkshopมากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
 3. บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเองชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ
 4. ผู้เรียนมีโอกาสได้ออกแบบการนำเสนอและทำการนำเสนอจริงพร้อมการประเมินผลแบบโค้ชชิ่ง และ Feedback จากผู้สอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการนำเสนอให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

วิทยากร (About Speaker)

อาจารย์รณกฤต สิทธิพรหม (ครูคิม)

วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ ผู้สร่้างโครงการภาษาอังกฤษ English Super Fun เป็นทีมฝึกสอนให้บ้าน AF9  

ประสบการณ์ของอาจารย์เป็นวิทยากรให้กับบริษัทมากมาย เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น จำกัด(มหาชน), บริษัท ทีวีไดเร็ก จำกัด (มหาชน), ทรอคคาเดโร่กรุ๊ป, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นต้น

อาจารย์มีประสบการณ์ในการพรีเซ็นเทชั่นในการพรีเซ็นท์ธุรกิจของตนเอง และยังมีการพรีเซ็นเทชั่น ให้กับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับอาจารย์ รวมถึงอาจารย์มี ประสบการณ์มากในวงการบันเทิง ซึ่งอาจารย์ได้นำเอาเทคนิคการเรียนรู้จากการใช้แอ็คติ้ง เต้นรำ มาทำให้การนำเสนอมีความสนุกสนาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (Contact Us)

For more information on “Presentation Like Steve Jobs” please contact us.

AIM Client Services:
Tel: 02-377-2293 (Auto Lines)
Mob: 085-1313-835
Fax: 02-377-2294
OFFICIAL LINE ID: @aimtraining
Email & Web Site:
info@aiminlines.co.th / aminrais@gmail.com
www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com

About Speaker

Back to Home | Scroll Up